PR Stratejileri

Büyük çabalarla bir noktaya getirdiğiniz markanızın değer yitirmemesi ve şartlardan az etkilenmesi için planlı PR çalışmaları gerekir. Bu çalışmalar medya yönetimi, algı yönetimi, etkinlik yönetimi, itibar yönetimi, kurumsal iletişim ve kurumsal yayın araçları kullanarak yapılabilir.

Bu çalışma belli aşamalardan sonra daha önemli hale geliyor. Marka iletişiminizi pekiştiren ve sürekli hale getirecek çalışmalar bütünü de diyebiliriz.